RECLAMĂ

Gif 700x200

luni, 27 iunie 2011

INTRÂND PE FRECVENŢĂ - Canale spirituale din America (27.06.2011)

Tuning In: 
Spirit Channelers in America
(2008)


"'Tuning In : Spirit Channelers In America' este un documentar spiritual cu adevarat unic, rezultatul a 10 ani de investigatii ai producatorului de filme David Thomas in ceea ce priveste fenomenul de channeling spiritual. Channeling-ul este o practică care îşi are începuturiile încă din antichitate şi este un fenomen în care un individ, de obicei într-o stare de transă, face o conexiune psihică cu o entitate spirituală. Channeler-ul este apoi capabil să acţioneze ca o punte dimensională prin care alţi oameni pot veni în contact cu acea entitate. Pentru prima dată în lume sunt găsiţi la un loc, în acelaşi film, şase dintre cei mai importanţi mediumi  din Statele Unite Ale Americii oferindu-ne astfel o mai buna intelegere asupra fenomenului. Aceşti 6 channel-eri sunt: Lee Carroll : canal pentru Kryon, John Cali : canal pentru Chief Joseph, Shawn Randall : canal pentru Torah, Darryl Anka : canal pentru Bashar, Geoffrey Hoppe : canal pentru Tobias si Wendy Kennedy : canal pentru Colectivul Pleiadian .

sâmbătă, 25 iunie 2011

BASHAR - Zidurile Credinţelor (25.06.2011)

Bashar - Brick Walls Beliefs

Astăzi vă prezentăm un alt film cu Bashar .
Bashar este un extraterestru cunoscut prin intermediul mediumului Darryl Anka, care se foloseste de channeling pentru a ne aduce la cunostinta invatatura acestui extraterestru. Bashar face parte dintr-o specie hibrida din timpul viitor. Una dintre ocupatiile sale consta in observarea deficientelor viziunii umane asupra realitatii..

Celelate filme, articole si informatii cu si despre BASHAR de pe blogul nostru pot fi vizionate in CATEGORIA BASHAR.

 Mulţumim celor care au tradus acest film cu Bashar!

De asemenea vă prezentăm şi alte informţii traduse extrase din diversele lui sesiuni de channeling:

Bashar Channeling

marți, 21 iunie 2011

RESURSELE UMANE - contabilizarea sclaviei (21.06.2011)


HUMAN RESOURCES (2010)

"După Psywar, Metanoia revine în 2010 cu un nou documentar, extrem de complex, Human Resources, în regia lui Scott Noble, tratând subiectul vast al controlul social, examinând istoricul, filozofia şi, nu în ultimul rând, patologia elitelor mondiale, angrenate într-o cursă isterică de pervertire a psihicului uman, pentru edificarea visului lor etern, sintetizat de Hobart Mowrer: "demoralizarea comportamentală supremă".

Evitând un discurs bazat pe un accent moralizator-dogmatic, filmul ajunge să stabilească un standard, demolând respectabilitatea de faţadă a unor "distinşi" teoreticieni ai psihologiei comportamentale şi explorând edificarea filozofiilor mecaniciste, ce au condus la exploatarea fiinţelor umane în cadrul sistemelor ierarhice moderne.

Într-o structură coerentă şi perfect logică, Noble abordează problemele fundamentale ale mecanismelor de control ce stau la baza societăţilor actuale, indiferent de eticheta superficială ce le-a fost atribuită, prin tratarea următoarelor capitole: comportamentalism, management ştiinţific, filozofia locului de muncă într-o "democraţie", ipoteza frustrare-agresiune, toate culminând cu latura cea mai abjectă a politicii mondiale, experimentele pe oameni.

Am fost întotdeauna extrem de sceptic, ori de câte ori cuvântul "ştiinţă" era asociat unei cercetări făcute pe fiinţe umane, fiindcă puţinele informaţii ce au ajuns până la noi privind experimentele japoneze din perioada interbelică sau cele ale "savanţilor nazişti", au revelat o latură monstruoasă a caracterului indivizilor implicaţi în ele.

Ştiindu-se protejaţi de imunitatea acordată de propriile guverne, au abandonat orice urmă de etică şi compasiune, distrugând fără scrupule fiinţele umane ce au fost suficient de ghinioniste să le cadă în mână, în numele unor dubioase beneficii ştiinţifice.

Practicile lagărelor de concentrare au supravieţuit războiului şi nu întâmplător, fiindcă cei ce finanţaseră conflictul şi implicit experimentele derulate de nazişti, nu şi-au dorit să se piardă rezultatele infame ale acestora şi au ales cea mai simplă cale de a face asta, transformând "bastionul democraţiei mondiale", SUA, prin intermediul unor operaţiuni clandestine ale CIA, de genul Proiectului Paper Clip, în azilul unor criminali de război ca Hermann Becker-Freyseng, Kurt Blome sau Hubertus Strughold sau SS-iştii Von Braun, Dr. Herbert Axster, Dr. Arthur Rudolph şi Georg Richkey, introduşi în ţară prin Operaţiunea Overcast.

Dacă de (im) precizia rachetelor V1 şi V2 ale SS-istului Werner von Braun - devenit după război "părintele" programului spaţial american, în absenţa unui talent autohton, precum Sergei Pavlovici Korolev al ruşilor - ar fi avut motive să se plângă doar britanicii, ce au fost terorizaţi de ele, în calitatea lor de veşnici aliaţi ai "imperiului democrat", în cazul celor ce au folosit gazul neurotoxic sarin sau rudimentare camere hiperbarice, pe prizonierii lagărelor de concentrare naziste, cred că nişte vajnici jandarmi ai moralei mondiale, ca Elie Wiesel, ar fi trebuit să fie mult mai vigilenţi şi să nu le permită acestor călăi cu diplome medicale să moară de bătrâneţe în SUA.

De unde rezultă, dacă ar fi să fiu ceva mai cârcotaş, că un dulău bătrân ca Wiesel latră doar atunci când Rockefeller sau Rothschild îi slăbesc lesa suficient de mult, cât să poată poza în luptător antinazist independent şi că Germania lui Hitler nu a fost decât pepiniera în care aceşti finanţatori demenţi, au îndrăznit să-şi aplice fără restricţii teoriile eugenice.

Consecinţa cea mai gravă, în opinia mea, a masacrelor săvârşite de Hitler şi Stalin în virtutea ideologiilor găunoase, fie că se numeau eugenie sau socialism, a fost completa demonetizare a fiinţei umane, ce a fost redusă la o simplă cifră amintită de statistici, faptele abominabile ale unor criminali în serie părând a fi nesemnificative prin comparaţie, aşa cum argumentează, de altfel, unul dintre psihiatrii intervievaţi în documentar, căruia nu-i pot da dreptate, decât atunci când afirmă că statele şi guvernele sunt, totuşi, cei mai mari criminali.

Am detestat permanent barbarismele lingvistice de genul "managementului", care nu poate fi decât "ştiinţific", dar am folosit termenul intact în subtitrare, pentru a sublinia în contextul inspirat al filmului ceea ce intuisem de multă vreme, că managementul şi resursele umane nu înseamnă, de fapt, decât contabilizarea sclaviei umane, demarată odată cu eliberarea certificatului de naştere, dezumanizarea fiind desăvârşită de integrarea în mecanismele economiei de piaţă şi ale mult lăudatei revoluţii industriale, bazată pe principiile cretine ale Taylor-ismului.

Nu este deloc surprinzător ca o altă creaţie masonică, URSS, să adopte sub conducerea lui Lenin şi Trotski acelaşi Taylor-ism la baza "noii" politici economice NEP, fapt ce a condus la revolta Flotei Baltice staţionate la Kronstadt - o fortăreaţă din Insula Kotlin - sub conducerea lui Stepan Petricenko, căreia i s-au alăturat curând mulţi civili şi soldaţi, forţând iniţierea unei reacţii extrem de dure din partea lui Trotski şi Tuhacevski, soldată cu peste 3.000 de victime din rândul celor 18.000 de răsculaţi.

Cu atât mai lăudabilă este cariera lui John Taylor Gatto, care s-a dezis de moştenirea strămoşului său şi de statutul său profesional, relevând falsitatea morală a principiilor Taylor şi cele ale învăţământului obligatoriu, impus în statul model masonic al lumii, SUA, printr-o legislaţie draconică începând cu 1852 - în baza unui experiment prusac de la 1818 - la iniţiativa unui politician venal, Horace Mann, căruia prea puţin îi păsa de educaţie, vrând doar să împlinească un deziderat al clasei politice, de a începe reformarea şi pervertirea umană încă din copilărie, prin scoaterea brutală a unor fiinţe nevinovate de sub influenţa benefică a familiei.


Cât de eficiente au fost măsurile coercitive, ce permiteau aducerea forţată a copiilor la şcoală, sub pază militară şi cât de interesate au fost Statele Unite în promovarea lor ?

Deeptha Thattai scria în "A History of Public Education in the United States":

"Massachusetts a aprobat primele legi privind învăţământul obligatoriu în 1852, fiind urmat de statul New York în 1853. Până în 1918, toate statele aprobaseră legi, ce obligau copiii să urmeze cel puţin şcoala elementară...

Din 1900 până în 1996, procentajul adolescenţilor ce au absolvit liceul a crescut de la circa 6% la aproape 85%.

Pe măsura progresului secolului XX, majoritatea statelor au extins limita legislativă a educaţiei şcolare obligatorii, la 16 ani."

Actualul sistem de învăţământ promovează aproape fără excepţie, capacitatea stupidă de a memora şi reproduce mecanic, tomuri de teorii editate cu grijă de elitele lumii, în care informaţia este prezentată fragmentat şi ruptă de contextul real, descurajând şi chiar penalizând gândirea critică şi ideile originale, scopul final fiind obţinerea unui nou sclav al muncii - învăţat, încă din copilărie, că slugărnicia necondiţionată este singura cale de reuşită socială - o nouă marfă pe deplin sacrificabilă, numită pompos "resursă umană".

Plecând de la experimentele comportamentaliste inumane ale lui John B. Watson şi B.F Skinner, era inevitabil să se ajungă la perfectarea capacităţii distructive a acestora, prin contribuţia unor psihiatri nemernici cu aură de mari personalităţi, ca Lauretta Bender, Louis Jolyon West, Hobart Mowrer, dintre ei detaşându-se net cel ce a ocupat cândva funcţia preşedinte al Asociaţiei Psihiatrice Mondiale, Ewan Cameron, un asasin între ale cărui victime se numără chiar şi mătuşa regizorului, căreia îi este dedicat acest film.

Folosindu-se, în afară de principiul problemă-reacţie-soluţie, binecunoscut tuturor celor care apreciază prezentările dinamice ale lui David Icke, de un alt principiu psihologic, numit de literatura de specialitate "ipoteza frustrare-agresiune", guvernele lumii şi-au desăvârşit manipularea, prin devierea atenţiei populaţiei de la adevăraţii făuritori ai problemelor, care stau la baza nefericirii oamenilor, către "ţapii ispăşitori", persoane sau minorităţi sociale, cărora li se pun în cârcă cu neruşinare toate tarele lumii.

Prea puţine persoane sunt obişnuite să folosească şi logica în gândire, căzând pradă foarte uşor unor asemenea manevre politice murdare, fără să realizeze sau chiar uitând, că practic orice grup social a fost trecut în timp prin poziţia de "ţap ispăşitor", prin inducerea artificială a unei aure de inamic public, restul populaţiei fiind asmuţit asupra lor de către guverne sau şefi de state.

Această pervertire a opiniei publice este, de altfel, foarte uşor de realizat, într-un climat social dominant de instinctul animalic al competiţiei, specific sistemelor sociale ierarhizate, în care fiecare persoană este convinsă încă din copilărie, că singura modalitate de parvenire este înlăturarea din cale a oricăror competitori, ipotetici sau reali.

Mă disociez din nou de opinia realizatorilor documentarului, subliniind că teoriile eugenice şi agresivitatea competiţională, nu ar fi putut fi promovate niciodată, în absenţa teoriei false a evoluţiei darwiniste, pe care multă lume o confundă cu realitatea ştiinţifică, deşi la peste 150 de ani de la enunţare, rămâne tot o simplă teorie şi nu o certitudine, ce este dezminţită, în fapt, de majoritatea dovezilor arheologice, de microbiologia celulară şi de ADN.

Tembelismul agresiv al instructorilor armatei americane ar putea fi chiar distractiv, dacă nu s-ar înscrie în rândul acestor practici de distrugere a demnităţii umane, în scopul obţinerii unor roboţi obedienţi şi poate că după vizionarea acestui documentar, cei care-i invidiau sau condamnau pe militarii americani, vor înceta s-o mai facă, după ce le va fi clar că de sute de ani nu sunt decât cobaii ocultei mondiale, buni de sacrificat pe toate câmpurile de luptă.

În aceeaşi ordine de idei, veţi constata din film, amploarea experimentelor inumane derulate de armata Statelor Unite pe propriul teritoriu, unde a folosit fără discriminare şi fără pic de milă, toxine biologice, chimice sau nucleare, contaminând populaţia civilă americană.

S-a vorbit în exces, în timp, despre experimentele din seria MKULTRA ale CIA, singurele de care avem cunoştinţă, fiindcă legea securităţii naţionale împiedică desecretizarea documentelor ce privesc perioada de după anul 1973, aşa că nu voi insista prea mult asupra acestui subiect, informaţiile furnizate de documentar fiind suficient de pertinente.

Deşi CIA, prin fostul director Richard Helms, a afirmat că experimentele gen MKULTRA au fost abandonate, veterani CIA ca Miles Copeland şi Victor Marchetti, au afirmat în diverse ocazii, că aceasta nu este decât o altă campanie de dezinformare a CIA şi că experimentele de control mental au continuat, fapt confirmat şi de descoperirea în 1977, a peste 20.000 de documente - dintre cele declarate ca fiind distruse de către Helms - ce au fost desecretizate şi publicate.

În acelaşi an, de la tribuna senatului, Ted Kennedy afirma:

"Directorul adjunct al CIA a revelat că peste 30 de universităţi şi instituţii au fost implicate într-un program de 'teste şi experimente intensive', ce includea folosirea drogurilor pe cetăţeni inocenţi de la toate nivelele sociale.",

declarând totodată, în particular, că asasinii "oficiali" ai fraţilor săi, Lee Harvey Oswald şi Sirhan Sirhan, erau "absolvenţii" experimentelor de reprogramare mentală MKULTRA ale CIA.


"Strălucitor... fascinant... o uimitoare diversitate de subiecte acoperite şi prezentate într-o viziune unitară... Human Resources face diagnoza secolului XX."

Stephen Soldz,
Profesor la "Boston Graduate School of Psychoanalysis"
Preşedinte al "Psychologists for Social Responsibility"

SURSA: Blogul Dezvăluiri http://antiiluzii.blogspot.com
Muţumim Marian şi pentru acest documentar tradus de tine şi pentru articolul deosebit de interesant şi de bine scris. (ca de obicei).

DOWNLOAD RAPID
VEZI FIMUL TRADUS, AICI - link 1 SAU AICI - LINK 2


FILMUL ESTE OPEN SOURCE

duminică, 19 iunie 2011

PROIECTUL AVALON - Interviu cu Inelia Benz (19.06.2011)

AVALON PROJECT
- The Full Interview With Inelia Benz (10 martie 2011)Vă prezentăm astăzi un interviu interesant, realizat de Bill Ryan pe care l-aţi mai întâlnit la noi pe blog în filmele realizate de Proiectul Camelot. Se pare că atunci când acesta apare singur în interviuri, acestea sunt grupate ca făcând parte din Proiectul Avalon (Noi o să le grupăm tot în CATEGORIA  PROIECTUL CAMELOT). Lucrurile spuse de această fiinţă sunt interesante, însă ne-ar place să vedem mai mult decât vorbe, ne-ar place şi nişte dovezi concrete ale puterilor ei, nu numai marketing. La vorbe ne pricepem mulţi.

vineri, 17 iunie 2011

Sfârşitul sărăciei ? (16.06.2011)


THE END OF POVERTY? (2009)

"Invitat la peste 25 de festivaluri cinematografice, de la debutul său din săptămâna criticii, a prestigiosului Festival de Film de la Cannes, din mai 2009, The End of Poverty, o coproducţie Cinema Libre Studio şi Robert Schalkenbach Foundation, în regia lui Philippe Diaz, este un documentar extraordinar, narat de cunoscutul actor Martin Sheen, care ridică îndrăzneţ "covorul lumii civilizate", revelând cronologic, prin adevăruri usturătoare, faptele murdare ce au condus la actuala stare economică mondială, dominată de inechitate şi de sărăcie.

Filmat în mahalalele Africii şi cartierele sărace ale Americii Latine, documentarul se bazează pe mărturiile a doi laureaţi Nobel, în economie, Amartya Sen şi Joseph Stiglitz (ce se distanţează surprinzător de "crezul" economic capitalist), ale unor celebri scriitori ca Susan George, Eric Toussaint, John Perkins, Chalmers Johnson, profesori universitari ca William Easterly şi Michael Watts, oficiali guvernamentali, ca vicepreşedintele Boliviei, Alvaro Garcia Linera şi lideri ai mişcărilor sociale din Brazilia, Venezuela, Kenya şi Tanzania.

Ce aflăm din film ?

Un truism dureros, poate, că sărăcia globală nu a apărut întâmplător, peste noapte.

Încetăţenită în ţările europene, după sute de ani de nedreptăţi ale unor societăţi sclavagiste sau feudale, a fost exportată şi legitimată în întreaga lume, începând cam de la 1492, prin cuceriri militare, sclavie şi colonizare, ce au condus, ulterior, la confiscarea terenurilor şi a resurselor naturale ale ţărilor ghinioniste, aflate în calea plăgii numită intoleranţă creştină şi capitalism incipient, menită să mascheze prin idealuri religioase, lăcomia neostoită a familiilor nobiliare, conducătoare ale marilor puteri coloniale europene, cărora li se alătură şi noua minune masonică, statul conglomerat, SUA, împreună cu imperialii japonezi.

Actualmente, această stare de fapt persistă, efectele ei agravându-se clipă de clipă, datorită datoriilor financiare statale injuste, politicilor "neoliberale" sau "neocapitaliste", de comerţ şi impozitare sau, mult mai simplu spus, prin grija naţiunilor bogate, de a profita sângeros de ţările sărace, în curs de dezvoltare, ale lumii a treia.

Putem oare elimina sărăcia, generatoare a unui genocid în fiecare minut, prin moartea implacabilă a 24.000 dintre săracii lumii, în cadrul actualului sistem economic ?

Mai gândiţi-vă !

Să nu uităm, atunci când occidentalii ne cer să le respectăm stilul şi standardul ridicat de viaţă şi să ne încadrăm într-o ordine mondială deja constituită, că avem de-a face, de fapt, cu urmaşii unor criminali în masă, ce şi-au clădit bunăstarea prin tâlhării şi crime inimaginabile, în ultimii 500 de ani de colonialism şi chiar dacă sclavia a fost abolită, pe hârtie, în secolul trecut, aşa cum am demonstrat şi prin alte documentare postate pe blog, realitatea este că, între 60 şi 80 de milioane de oameni din lume, după estimări modeste aş spune eu, trăiesc în condiţii sclavagiste, în ţări din care şi azi are loc un proces, pe care unul dintre spaniolii intervievaţi, îl denumeşte cu eufemismul nevinovat "transfer de resurse", în locul realului "jaf nesimţit".

Îmi aduc aminte şocul resimţit, copil fiind, când, prin romanele întunecate ale lui Charles Dickens, am intrat prima dată în contact cu sistemul judiciar draconic al Angliei victoriene, aflată în plină "revoluţie industrială" şi în plin capitalism, care pedepsea cu moartea cel mai mărunt furt, fiindcă dintotdeauna, jefuitorii criminali nu au admis concurenţa, sub nici o formă.

Putem afirma că nimic nu s-a schimbat în esenţă, în lume, fiindcă, în vechile practici coloniale, vom recunoaşte cu uşurinţă tot ceea ce s-a întâmplat la noi, începând din 1990.

Realitatea echivalenţei capitalism - colonialism, este mai evidentă astăzi ca oricând, pentru un sistem care nu poate supravieţui decât prin tâlhărie, nu prin exploatarea echitabilă a bogăţiilor naturale ale lumii sau a muncii umane, neexistând un sistem mai absurd individualist decât capitalismul - aşa cum constata trist un mare gânditor ca Emil Cioran - care promovează izolarea, egoismul, ruperea de orice valori sociale comune - eradicarea proprietăţii private, fiind concluzia la care ajung toţi gânditorii, ce încearcă să descopere o soluţie pentru defectele societăţii capitaliste, ce condamnă la dispariţie, cei peste 800 de milioane de malnutriţi ai lumii.

Fostul student în filozofia artei şi politică de la Sorbona, Philippe Diaz, regizorul filmului,  îşi aminteşte:

"Când am fost contactat, de un membru al consiliului de administraţie al Fundaţiei Robert Schalkenbach, care m-a întrebat dacă sunt interesat să facem un film despre sărăcie, câteva întrebări mi-au răsărit in minte, prima fiind:

Ar putea fi, un film, despre ceva mai mult decât sărăcie, care să poată explica adevăratele ei cauze ?

După câteva luni de cercetări şi documentare şi câteva propuneri, fundaţia a acceptat să-mi dea mână liberă, pentru a face un film care să explice cauzele reale, istorice şi politice, ale sărăciei lumii, fără nici un fel de limitare.

Într-un final, ţelul filmului a devenit schimbarea obiectului dezbaterii, de la 'sărăcia e o ruşine' la 'sărăcia există dintr-un anume motiv'."

Care ar fi putut fi acest motiv ?

În primul rând manevrele politico-financiare, ale actualelor mari puteri ale lumii, prin care, datoriile locale ale fostelor puteri coloniale, au fost transferate ilegal, noilor guverne formate în ţările ce şi-au câştigat independenţa politică, în ultimele două secole, ce au fost astfel obligate să plătească, fostelor metropole, datoriile angajate de acestea.

"Beneficiile" politicilor demente ale cămătarilor lumii, FMI şi Banca Mondială, au condus, în scurt timp, din 1970 şi până în prezent, la triplarea numărului celor afectaţi de foamete, pe plan mondial.

În iulie 1944, profitând de degringolada provocată de conflagraţia mondială, regizată tot de ei, 730 de delegaţi ai naţiunilor aliate, semnează odiosul Acord de la Bretton Woods, fixând un set de reguli, instituţii şi proceduri, ce urmau să "regleze" sistemul monetar internaţional (graba cu care a fost organizată această conferinţă spunând multe despre adevăratul scop al WW II), planificatorii înfiinţând Fondul Monetar Internaţional şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, ca principale instrumente de lucru, ce au devenit operaţionale din 1945, după ce, un număr suficient de ţări, au ratificat acordul.

Chemat să garanteze solidaritatea monetară mondială, dar să şi răspundă de disciplina financiară comună, FMI are ca funcţie principală declarată "asigurarea convertibilităţii monedelor, stabilităţii schimburilor şi distribuirea de ajutoare, sub formă de lichidităţi, diferitelor state membre".

Deşi numără 140 de membri actualmente, în structura FMI, SUA, are 23% din voturi, dispun de drept de veto şi de o majoritate de fapt, care le permit să nu supună la vot, decât ceea ce vor să admită.

Banca Mondială  - la origine, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - are ca principală raţiune de a fi, ajutorarea reconstrucţiei ţărilor membre şi favorizarea dezvoltării lor economice, acţiunea ei înscriindu-se într-o perspectivă pe termen mai lung decât cel al FMI.

În realitate, însă, scopul ei este identic: să asigure cu răbdarea fermă a unui păianjen financiar, trecerea economiilor naţionale la economia mondializată de piaţă "liber-schimbistă", dominată de Washington.

În 1960, pentru a "uşura munca" Băncii Mondiale, s-au înfiinţat două organizaţii satelit, Asociaţia Internaţională de Dezvoltare şi Societatea Financiară Internaţională, denumiri ce acoperă structuri nebuloase de furnizori de fonduri care, la adăpost de orice control democratic, fac legea în nefericitele ţări cărora le furnizează capital.

Cele două componente de bază ale ideologiei americane - cea religioasă şi cea economică - se regăsesc în ortodoxia vehiculată de cele două instituţii, materializând cetatea ideală mondială, în care prin grija SUA, va fi asigurat accesul la putere al burgheziei comerciale de inspiraţie "neoliberală".

Mecanismele de alienare, bine probate în timp, ale celor doi monştri financiari, se conformează, în linii mari următoarei scheme:

1. Când o ţară în curs de dezvoltare este adusă în situaţia de a solicita un credit - printr-un mijloc necinstit sau altul - i se expediază "experţi" (a se citi asasini economici, după definiţia unui iniţiat, John Perkins), ce reprezintă interesele amorfelor instituţii creditoare.

2. Proiectele elaborate, deşi variază în detalii, conform unor anumite constrângeri specifice, oferă o structură generală identică, aceasta fiind condiţia obligatorie a acceptării lor.

"Planurile de ajustare structurală" care rezultă, stabilesc de la bun început un anumit număr de etape prealabile, pentru un potenţial împrumut:

a. liberalizarea preţurilor;
b. devalorizarea monedei naţionale;
c. blocarea, respectiv diminuarea salariilor;
d. reducerea, în consecinţă, a cheltuielilor publice, în vederea reducerii deficitului extern;
e. privatizarea marilor grupuri publice (bănci, com-
panii de transport, companii industriale ş.a.m.d.);
f. deschiderea graniţelor pentru concurenţa internaţională;
g. specializarea într-un număr limitat de producţii, pentru export.

Citite cum trebuie, toate aceste exigenţe îşi dezvăluie, din plin, caracterul neocolonialist, de dezvoltare a unei organizări sociale bipolare accentuate, ce agravează consecinţele jafului mondial organizat de FMI şi BM, având pretutindeni efectele similare, cărora le veţi fi martori în documentar şi pe care le simţiţi pe propria piele, într-o ţară trădată de un preşedinte bădăran, înscăunat pe 10 ani peste o naţiune de năuci, numai buni de condus spre dezastru.

Până în 2008, noi românii, poate mai puteam dormi liniştiţi, încă, după 18 ani de hoţii economice, desfăşurate de aceeaşi indivizi, sub diverse coloraturi politice înşelătoare, dar dacă nici această falsă criză economică, ce ne-a lovit atât de grav în ultimii trei ani, nu ne va face să realizăm că aparţinem unei comunităţi planetare extrem de mici, totuşi, ale cărei tare ne afectează deopotrivă pe toţi, că sistemul economic capitalist este o mare minciună, lipsită de orice viitor, pe termen scurt şi lung, atunci suntem condamnaţi, în grup, la nefiinţă."

SURSA : Blogul Dezvăluiri http://antiiluzii.blogspot.com

Mulţumim din suflet Marian şi pentru acest nou documentar traduse de tine şi , binenţeles, pentru articolul deosebit de vast şi de bine elaborat, cu care rezonăm 100 %.

In completare cititi si cartea "Confesiunile unui asasin economic" (editie de lux) - John Perkins

DOWNLOAD RAPID
VEDEŢI DOCUMENTARUL AICI:
The End Of Poverty
Sfârşitul sărăciei ?(documentar,2008)


marți, 14 iunie 2011

RĂZBOIUL PARAPSIHOLOGIC - Partea I - Dezvăluiri (14.06.2011)


RĂZBOIUL PARAPSIHOLOGIC 
Dezvăluiri (2011)

Aşa cum au promis, Daniel Roxin şi Gabriel Vasilescu au mai realizat un documentar (după cel legat de Misterele din Pădurea Baciu) şi se pare că sunt pe cale să mai realizeze şi altele cât de curând (inclusiv, mult aşteptatul Regăsirea Interioară, dar pentru acela mai trebuie aşteptat deoarece se doreşte a fi o încoronare a muncii lor).  
Iată aşadar, o iniţiativă extrem de curajoasă, dezinteresată şi plină de sacrificu de sine. Ştim cât de limitate sunt resursele lor şi este uimitor cât de profesionistă este munca lor. Aceşti bravi români demonstrează tuturor că se poate şi că atunci când ai un vis, acesta poate deveni realitate. Ei au crezut în visul lor şi au reuşit. Bravo vouă dragi prieteni.
Dacă simţiţi să sprijiniţi în orice fel munca lor, citiţi aici http://danielroxin.blogspot.com/2011/03/noi-filme-documentare.html . Merită încurajaţi şi susţinuti, protejaţi şi iubiţi! Ne bucrăm că mai există încă, valori rămase în ţară.
 Iată ce spune Daniel Roxin  despre acest nou documentar:

"Un nou tip de război este în plină desfăşurare: un război al controlului minţii, al manipulării gândurilor şi emoţiilor, de la distanţă.

La prima vedere, un război bazat pe metode parapsihologice şi tehnologii psihotronice pare să se ducă doar între agenţii secreţi, armatele şi liderii unor naţiuni rivale... Şi dacă războiul parapsihologic ţinteşte mai mult decât atât? Ar putea fi controlul maselor unul dintre obiectivele lui? Dacă da, te priveşte în mod direct!

Filmul documentar “Războiul parapsihologic – dezvăluiri uimitoare” reuşeşte să îţi explice într-o manieră ştiinţifică mecanismele psihice de atac şi îţi dezvăluie informaţii foarte importante despre tehnologiile folosite în acest nou tip de război, pentru ca tu să înţelegi mai bine pericolele invizibile care te înconjoară. 

Aşa după cum vei putea constata, lumea în care trăieşti nu este aşa cum ţi-o imaginezi iar acest film urmăreşte să te ducă în spatele cortinei, acolo unde se scriu adevăratele scenarii; scenarii care adeseori par desprinse din literatura SF.

Şi pentru că dorim să ştii şi cum să te protejezi, în viitorul apropiat vom lansa un nou documentar - “Războiul parapsihologic – protecţia psihică”, în care îţi vom explica şi modalităţile de apărare. "

Daniel RoxinFilmul poate fi descărcat aici (link valabil 10 zile):
http://dl.transfer.ro/Razboiul_Parapsihologic-Dezvaluiri-2011-transfer_RO-10jun-76b794.mpg


ACTUALIZARE (16.06.2011)
INFORMAŢIE IMPORTANTĂ

  Am primit prin email acest material (credem ca sursa este de aici http://plerion.blogspot.com):

In dorinta de a informa lumea cat mai bine despre ceea ce se intampla in Romania, si nu numai, am sa postez o lista cu orasele in care sunt montate instrumente psihotronice sau care sunt influentate puternic de astfel de dispozitive, orele la care se fac emisii, si mesajul lor. Cei care veti citi acest post, aveti grija cat mai mare la mentalul vostru. Fara frica oameni buni. Doar fiti atenti la gandurile voastre si verificati de doua ori inainte de a accepta ca un anumit gand este al vostru. Multe dintre ele sunt puse acolo, pentru ca majoritatea dintre voi sunteti foarte neatenti la ceea ce ganditi.
Orasele principale afectate de astfel de instrumente:
 

1. Bucuresti
2. Brasov
3. Cluj Napoca
4. Iasi
5. Galati
6. Constanta
7. Arad
8. Timisoara
9. Craiova
10. Focsani
Orele de emisie: 00, 04, 09, 12, 15, 18 si 21
Mesaje: de natura sexuala, carnala, mesaje de tip propagandist la adresa politicii, mesaje de tip revoltator la adresa comportamentului oamenilor, mesaje cu ura si furie, crime si atacuri fizice.
Deci, multa atentie la gandurile voastre si emotiile pe care le emiteti. De cele mai multe ori nu sunt generate de voi. Influentele acestor instrumente se face simtita zilnic si afunda omul si mai mult in superficialitate, ura, furie, lipsa de armonie si separare.
Asta nu va scuteste insa de disciplina. Fiecare e responsabil pentru faptele sale. Astfel, faceti ce puteti pentru a evita sa fiti influentati subtil, si nu puneti vina pe nimeni altcineva. Voi puteti sa fiti vulnerabili sau puteti sa fiti stapani pe gandurile voastre. Este o decizie ce trebuie sa o luati personal.
Armele psihotronice sunt dispozitive de manipulare in masa, realizate pe baza tehnologiei de control a undelor cerebrale. Inductia este realizata printr-o forma de influenta subtila si nu este deloc usor de perceput de majoritatea oamenilor care nu-si observa gandurile zilnic. La nivel de tara , efectele lor sunt destul de puternice, si afecteaza multimile de oameni atat pe plan subtil, cat si in plan direct: mass-media (TV, stiri etc) si reviste, ziare… Cu totii suntem familiarizati cu stirile de la ora 5 de pe PRO TV si nu numai acelea. Toate sunt pline de lucruri odioase, crime, violuri, atacuri, batai, accidente, toate menite sa seteze mintea umana pe un nivel de vibratie foarte jos, incapabil sa observe armonia din lumea asta. Nedreptatile, furturile si justitia corupta sunt titlurile cele mai des vehiculate in mass-media, scandalurile de proportii fiind o alta sursa de manipulare.

Si totusi, toate aceste lucruri, ce vor a realiza din Romania ? Romanii sunt supusi chimicalelor de pe piata alimentara, sunt intoxicati zilnic fizic si mental, emotional si verbal, si pe deasupra, la conducerea tarii sunt doar oameni ce vor sa se imbogateasca fara sa conduca poporul undeva. De ce acest haos total ? Pentru ca omul nu este stapan pe fiinta sa. Pentru ca romanul este foarte influentabil si se lasa dus de conflicte si agitatie, de lucruri ce-i starnesc curiozitatea si care-l tin treaz cu actiune, fara sa fie ceva mai profund in spatele lor. Romanul se lasa condus de oameni cu o putere mai mare de convingere. Si toate astea pentru ca nu vrea sa fie mai atent la gandurile sale.

Oameni precum liderii politici din Romania, guvernatorul bancii romanesti, prim ministri, si politicienii inutili, sunt cei care sunt lasati la putere pentru ca romanul este indiferent, si manipulat zilnic sa fie indiferent. I se starneste indiferenta cu orice ocazie, este stimulat zilnic sa plece capul, crezandu-se incapabil sa faca ceva.
Dar ce poate face romanul ??? MULTE. Poate sa creada ca el poate schimba ceva. Schimba unul, schimba doi, si asa se aduna tot mai multi. Schimba modul sau de a gandi si de a aborda viata. Schimba nepasarea din actiunile sale, schimba gandirea care-l face sa fie incapabil sa modifice ceva prin jur. Toate astea, vor schimba tot mai mult Romania . Si este valabil nu doar pentru tara asta, ci pentru toata lumea.

Armele psihotronice amplifica toata neputinta asta a omului. Si nu este pentru ca omul nu ar putea face ceva. Armele astea exista pentru ca omul poate face atat de multe, incat i-ar arunca pe impostorii de la conducere direct in mizerie si inchisoare sufleteasca. Omul este capabil de multe, doar sa creada in asta, sa creada ca EL SINGUR poate face multe.
Ca, odata ce se aduna mai multi, puterea va creste enorm. Nu va mai luati dupa ideea ca “sunt singur, ce pot face eu… ?”. Ce puteti face ? Ganditi diferit ! Coordonati-va viata altfel si schimbati ceea ce faceti cu propria voastra viata si fiinta. Atunci se vor schimba tot mai multe in jur. Credeti in puterea voastra de influentare si veti modela viata voastra mai mult decat ati crede ca puteti. Nu-i lasati pe altii sa decida in locul vostru, nu lasati sa fiti tratati ca sclavi, pentru ca PUTETI SA VA SCHIMBATI VIATA.
Mai sunt cateva orase, omise, pe lista: Oradea , Satu Mare, Drb. Tr. Severin, Calarasi, Sibiu ... S-ar putea sa mai fie si in Ploiesti , Rm. Valcea si Pitesti ,
P.S. Despre METACONTACT şi Fonareff Dmitry Nicolaevici puteţi citi şi vedea mai multe aici: 
http://fymaaa.blogspot.com/2010/06/metacontact-8062010.html
P.P.S. Despre EUGEN BÂRGĂOANU, unul dintre intervievaţii acestui documentar puteţi afla mai multe aici: http://fymaaa.blogspot.com/2009/02/misterele-creierului-uman.html
P.P.P.S. Suntem victime în măsura în care permitem asta şi credem că suntem victime. În realitate suntem cu toţii una. Victima nu este separată de vătămător. Acel quantum entanglement (încâlcire quantică) despre care se vorbeşte în documentar, există şi între ei.
Asta se pare că nu realizează cei care fac astfel de experimente: în măsura în care atentează la viaţa şi liberul arbitru al altor persoane, vătămându-le carcasa minte-corp, în aceaşi măsură li se întoarce şi lor, căci suntem cu toţii parte din acelaşi tot. Vătămătorul devine victimă, subtil vorbind, în clipa în care agresează pe altul şi în esenţă, orice gest de agresiune este totodată, un strigăt de ajutor al acestora. Ei au nevoie de mai mulă iubire şi este evident acest lucru (gesturile lor sunt izvorâte dintr-o mare lipsă de iubire, dintr-o mare frică). Ei sunt deja într-un fel de iad interior. Merită toată compasiunea noastră!

DE UN REAL AJUTOR IN PROTECTIA PSIHICA POT FI SI DISPOZITIVELE DE LA AIMGROUP SI POATE CEL MAI INDICAT IN ACEST SENS AR FI VITALPROTECT. ACESTA ESTE UN PRODUS CARE:

  • genereaza o frecventa benefica la nivelul creierului;
  • creste rezistenta la oboseala si stres;
  • amplifica forta vitala;
  • fortifica sistemul imunitar;
  • creste potenta;
  • amplifica spiritul de observatie (astfel, evenimente care în mod normal trec nesesizate sunt integrate armonios printr-un proces sinergic);
  • protejeaza impotriva influentelor subtile nocive (ganduri negative proiectate spre subiect, magie neagra, etc.);
  • mareste rezistenta la poluare fonica;
  • protejeaza campul vital al oricarei persoane care se afla in apropierea unor locuri cu energie joasa (spitale, cimitire, zone in care se produc frecvent accidente, etc.)

7 comentarii:

XXXWho spunea...
Interesant filmul si de apreciat stradania producatorului de a difuza intr-un cadru cat mai larg informatiile prezentate.Interesant si faptul ca tehnologii si descoperiri de varf sunt folosite mai ales ca arme si ca mijloace de control;imi permit sa ma intreb:daca toate acestea ar fi fost folosite in interesul imbunatatirii vietii tuturor,nu doar a unor grupuri restranse,elitiste,nu ar fi avut un impact mai profund facand inutila folosirea lor ca arme?
FreeYourMind spunea...
Din pacate, elita sufera de handicap sufletesc si traieste intr-o frica perpetua de restul omenirii. Ei vad totul prin prisma dorintei de control, dominare si putere pe care cred ca o obtin astfel. In plus ei nu au interes sa fie cat mai multi oameni asa ca nu-i preocupa bunastarea tuturor ci numai a lor. noi sa fim cat mai putini, ca sa fim mai usor de controlat. De fapt, planul lor este sa fim redusi undeva la 500 de milioane. Ei nu au viziuni profund umaniste ci profund criminale.
Anonim spunea...
mda ...io nu inteleg un lucru... elitele vor depopularea dar in realitate ne indreptam spre 7 miliarde !!! unde este depopularea...??? iar documentarul trateaza lucruri vechi, expirate ... / nu zic ca nu exista toate aceste manipulari care nu fac bine omului ca de ex. controlul mintii sau multe altele dar asa ceva au fost si vor fi oricum am lua-o, orice am face, deoarece inca traim intr-o lume a competitiei si mai ales a BANULUI... aici vin si sufletele ceva mai evoluate si desigur ca au capacitati paranormale si acesta va fi testul lor aici in aceasta lume a competitiei plina de tot felul de tentatii. pe osho nu au putut sa-l controleze mental pt ca stia sa se apere deoarece EL era stapanul mintii sale dar apoi a trebuit sa-l otraveasca cu metale grele... Toate fiintele iluminate care vin in aceasta lume stiu la ce se pot astepta, Iisus stia ... si multi alti care deranjau... dar au fost si iluminati tacuti care nu au deranjat si sistemul i-a lasat in pace... / daca un iluminat nu se poate salva atunci ce ar putea face omul obisnuit... ??? Desigur un maestru iluminat nu pune prea mare pret pe viata fizica de aici deoarece stie ca exista ceva mult mult mai vast ... dar noi care nu stim inca credem ca viata asta este totul... / un maestru se risca sa aduca lumina in valea intunecata si chiar coboara sa-ti arate o cale ... si atat am spus mereu ca ELITELE sunt f inteligente au o indemanare in domeniul manipulari incredibila pt ca felul prin care actioneaza pur si simplu te lasa masca daca esti un picut atent sa vezi asta ... lucreaza cu materialul clientului ... :)))) vb lui badea daca plecam urehea la fel de fel de chestii trestii :))) ne va scapa printre degete esentialul... si acesta este transmis doar prin maestri iluminati ai omenirii... dar noi facem documentare care culmea servesc elitelor ... / incredibil dar adevarat... cu bine ...nelu_nnn
FreeYourMind spunea...
Ar fi trebuit sa fim mult mai multi decat 7 miliarde pana acum. Insa prin masurile pe care vor sa le impuna incet incet, conform teoriei cu broscuta, numarul va scadea mult mai dramatic si mai rapid. Semnele sunt f clare. Incidenta cancerelor si a altor boli de acest gen este ]n crestere si mai grav este ca si copii au inceput sa moara pe capete de aceste boli, ceea ce inainte nu se intampla. Nu se concepea asa ceva.
Anonim spunea...
evident ca populatia lumii va intra in descrestere asta daca consideram ca real si faptul ca planeta face saltul vibrational despre care se tot vorbeste si atunci desigur ca va avea loc o selectie in plan vibrational al oamenilor iar sistemul lor imunitar fie va face fata, fie va ceda ... bolile in general sunt solutii de purificare spirituala necesara si este facuta ca urmare a unui mecanism karmik de restabilire a echilibrului, cand devii constient mecanismul karmik respectiv inceteaza si purificarea devine una reala si ajutatoare in evolutia spirituala a omului.
FreeYourMind spunea...
Mda..posibil. Probabil ca la asta se gandesc si cei care baga jdemii de otravuri pe unde apuca, de la mancare si apa, pana la aerul pe care-l respiram si medicamente. Se gandesc sa ne faca mai puternici si sa scape doar cei alesi. Si Hitler zicea probabil la fel :"cine scapa din lagarele mele sigur este ales... THE ONE! Si daca-i omor, de fapt nu-i omor, ci le arat adevarul despre moarte mai repede decat voiau!Sunt un eliberator!" Si astfel orice abjectiune are un sens spiritual. Asa ca nu mai conteaza ce fac parazitarii nostrii oculti, important e sa devenim ca OSHO si sa scape cine poate! ...UUPS, nici Osho nu a scapat de otrava! De fapt ne fac un bine... ne ajuta sa devenim constienti ca suntem spirite. Dar nu exista nici o garantie ;)
GabyS spunea...
Nelu_nnn' Nu uita ca fiecare are dreptul la punctul sau de vedere si eu nu cred ca prin faptul ca scoaterea adevarului la suprafata serveste in vre-un fel celor din umbra... Cum te-ai simti daca cineva iti face rau dar nu stii cine e acela si in ce fel iti face asta? Cum te aperi? Inchizi ochii si gata? Ideea filmul este de a ne face sa deschidem ochii mai mult si a intelege ca nu este totul roz si pe langa toate acestea ca exista un plan care este foarte bine ascuns si care este in detrimentul majoritatii. Desigur teama si frica nu este solutia, dar in schimb trebuie sa fim constienti in ce lume traim si in principal contienti de ceea ce suntem fiecare din noi si de puterea noastra interioara. Astept o parere si dupa ce vei vedea partea a doua a filmului care trateaza partea cea mai importanta a subiectului... Numai bine! Multumesc FYMAAA pentru sprijin si pentru munca pe care o depuneti in sprijinul tuturor oamenilor! Pace, Lumina si Iubire!

vineri, 10 iunie 2011

IISUS ÎN INDIA - Mit sau adevăr ? (10.06.2011)


JESUS IN INDIA (2008)
”Distribuit, în reţelele de televiziune, de Universal City Studios Productions, Jesus in India, filmul producătorilor Paul Davids şi Edward T. Martin, lansat în perioada Crăciunului lui 2008, la Sundance Channel, în încercarea de a arunca o rază de lumină, pe o perioadă obscură din viaţa lui Iisus Hristos, expediată sumar în evanghelii, într-un singur verset, coroborează declaraţiile multor personalităţii ale culturii şi religiei actuale: Prof. Elaine Pagels, Monsignor Corrado Balducci, Sfinţia Sa Dalai Lama, Sfinţia Sa Shankaracharya, Arif Khan, Suzanne Olsson, Dr. Paul R. Fleischman, Fratele Chidananda, Daniel Entin, Rabbi Yitzchok Adlerstein, Michael Hesemann, Prof. Alan C. Mitchell, Prof. Anthony Tambasco, Prof. James Deardorff.

Am ezitat o vreme să mă apropii, prea mult, de subiecte religioase fierbinţi şi o voi face în acest articol ceva mai amplu, fiindcă, spre ruşinea acestor vremuri, cuvinte abjecte, lipsite de conţinut, ca erezie sau blasfemie, continuă să facă parte din vocabularul nu doar al căpeteniilor religioase, ci şi al fundamentaliştilor de rând şi m-am decis, într-un final, să devin eu însumi intolerant, fiindcă nu mai tolerez de multă vreme intoleranţa cretină şi bigotismul celor care refuză să priceapă, după milenii de mistificare religioasă, că "izvoarele teologice" ce ne-au fost lăsate la îndemână, nouă, muritorilor de rând, de mai marii bisericilor, au fost cenzurate la maxim, pentru a le servi interesele materialiste meschine.

Printre rânduri, în diferite articole postate pe blog, m-am exprimat destul de dur, poate, la adresa bisericii creştine şi a celei catolice, în special, dar pe 30 martie a.c., TVR 1, a suplinit lipsa mea de implicare în afacerile ortodoxiei române, cel mai mare evazionist fiscal, difuzând un documentar, pe care vi-l recomand, spre trezire, "Averea bisericii", ce a fost evaluată, modest, aş zice eu, la circa 3 miliarde de euro: 5.000 de hectare de pădure şi tot atâtea hectare de teren arabil, zeci de hoteluri, restaurante, ferme agricole şi viticole şi, nu în ultimul rând, peste 18 milioane de credincioşi, dispuşi să umple buzunarele fariseilor moderni autohtoni, largi cât portbagajele maşinilor de lux, în care-şi plimbă fundurile "sfinte".

Respingerea realităţii, refuzul de pune întrebări incomode, condamnarea feroce şi ostracizarea celor care o fac, lipsa documentării adecvate, interpretarea îngustă a izvoarelor religioase sau istorice, sunt doar câteva dintre caracteristicile comportamentale ale fundamentaliştilor actuali, prezenţi în orice religie, care ne împiedică şi azi să aflăm adevărul, monopolizat de mii de ani de purtătorii de anterie, care au epurat cu sălbăticie sau au blocat, în arhivele proprii, orice scriere religioasă autentică, în baza unor drepturi divine inventate şi impuse cu sabia şi rugul, ce au condus la instituirea unei ierarhii religioase monstruoase.

Vreme de circa 460 de ani (325-787), cele şapte Sinoade Ecumenice, s-au înscris într-un ciclu rotund, iniţiat şi finalizat la Niceea, al "formării şi îndrumării" moralei creştine, prin cenzurarea sau distrugerea tuturor documentelor istorice şi religioase care le-au căzut în mână, ciclu ce a fost redeschis în secolul trecut, prin monopolizarea şi blocarea accesului la documentele eseniene de la Qumran şi la cele de la Nag Hammadi, perpetuând, în locul unei religii a iubirii şi înţelegerii, aşa cum a încercat Iisus, o religie a terorii, centrată pe o pedeapsă cruntă, la o ipotetică judecată de apoi, de care nimeni nu va fi scutit, din moment ce până şi actul naşterii noastre, în această lume a aparenţei materiale, prin voinţă divină, a fost întinat, fiind definit drept păcat primordial.

Încă de la primul meu contact serios, cu această carte îndoliată, care este biblia, nu am înţeles logica unificării a două scrieri fundamental diferite, Vechiul şi Noul Testament, primul fiind bântuit de o zeitate absurdă, răutăcioasă, geloasă, violentă şi răzbunătoare, care-mi aminteşte perfect de panteonul antic grec, plin de asemenea "zei" malefici, iar al doilea, fiind luminat de iubirea şi compasiunea celui mai mare sacrificat al religiei creştine - prin grija obtuzităţii contemporanilor şi a ipocritelor căpetenii religioase - Iisus Hristos, cu atât mai mult cu cât, Noul Testament, este repudiat de iudaism şi islam.

În pofida timpului avut la dispoziţie şi a îndărătniciei manifestate în "modelarea scrierilor religioase", se pare că preoţii nu şi-au făcut prea conştiincios datoria, fiindcă mai există documente ce le-au scăpat sau documente ce au fost cenzurate neatent, din care se poate reconstitui, încă, viaţa lui Iisus, de exemplu, intenţie manifestată de documentarul de faţă.

O problemă controversată, tratată în documentar, rămâne absenţa din evangheliile oficiale a unei perioade consistente, de circa 18 ani, din viaţa lui Iisus, de la rătăcirea de părinţi la vârsta de 12 ani şi regăsirea sa după trei zile, în Templul din Ierusalim, unde dădea răspunsuri documentate şi impresionante, întrebărilor cele mai grele, puse de învăţaţii vremii şi până la apariţia sa la fluviul Iordan, când se supune botezului oficiat de vărul său, Ioan Botezătorul, fiind "ca de treizeci de ani" - Luca 3:23, pe atunci, toată perioada fiind "sintetizată" într-un unic verset, al aceleaşi Evanghelii după Luca, 2:53: "Şi Iisus sporea cu înţelepciune şi cu vârsta şi cu harul la Dumnezeu şi la oameni."

Date fiind detaliile foarte amănunţite cu care sunt descrise în evanghelii cam toate evenimentele din viaţa lui Iisus Hristos, "rezumarea" într-o singură frază ambiguă, a majorităţii vieţii sale, tocmai la momentul când începuse să dea dovada unor calităţi ieşite din comun, punându-i în dificultate pe învăţaţi prin cunoştinţele religioase profunde pe care le stăpânea, pare cel puţin dubioasă.

Ce anume s-a întâmplat în acea perioadă şi noi nu ar trebui să ştim ?

De ce este atât de periculoasă, pentru religia creştină oficială, această perioadă vastă din viaţa Mântuitorului ?

Care sunt explicaţiile "savante" pe care (nu) ni le oferă exponenţii bisericii creştine ?

De regulă, ni se serveşte sintagma sfidătoare "Dumnezeu nu a vrut să ştim", preoţii continuând să-şi aroge, cu nesimţire, dreptul de a vorbi în numele lui Dumnezeu, deşi nu este deloc clar cine le-a dat acest "drept divin".

Dacă suntem insistenţi şi dorim explicaţii ceva mai logice, putem căpăta răspunsuri tupeiste, ca ale Monseniorului Corrado Balducci, nunţiu şi prieten apropiat al Papei, exorcist al Arhidiocezei de Roma, care "în ciuda studiilor teologice intensive" nu a auzit niciodată de acea perioadă lipsă, de circa 18 ani şi, în nici un caz, de ipoteza călătoriilor orientale ale lui Iisus, bigotism surprinzător din partea unui personaj care, pe de altă parte, susţinându-l pe astronomul-şef al Vaticanului, José Gabriel Funes, afirma curajos, în problema extraterestră:

"Este foarte probabil să existe şi alte fiinţe, nu cred că este ceva straniu, fiindcă între natura umană şi cea angelică, despre care avem certitudini teologice, există prea mari discrepanţe."

Ceea ce nu l-a împiedicat să-i blameze pe indieni, ale căror documente străvechi le consideră pe toate ca fiind false, deşi aduce involuntar, cred, în discuţie, un element nou: toate întrebările ce i-au fost puse, se refereau la plecarea lui Iisus, în India, în jurul vârstei de 12-14 ani, o aproximare cât mai apropiată de textul evangheliei, dar episcopul avansează cifra de 17 ani.

Ciudat... sau, poate, a grăit adevărul, fără să vrea.

Alţii, precum Michael Hesemann, de la Universitatea din Göttingen, istoric şi jurnalist acreditat de Vatican, afirmă, conciliant în aparenţă: "istoricii sunt nerăbdători să afle adevărul", dar, în opinia lui, Iisus, vreme de 18 ani, a făcut simultan tâmplărie, meditaţie şi contemplaţie (practici pe care nu le ştiam ca aparţinând religiei israelite sau creştine), fiindu-i interzis să-şi taie barba sau părul şi respectând celibatul.

Sincer vorbind, nu vreau să-mi imaginez cum ar arăta un bărbat cu barba şi părul netăiate vreme de 18 ani, fiindcă mă îndoiesc că i-ai mai putea deosebi capul de o căpiţă cu fân, iar în privinţa celibatului cunoaştem astăzi, mai bine ca oricând, cât de convinsă este Biserica Catolică de respectarea lui şi îmi permit să vă ofer doar o mostră, ce reliefează o problemă extrem de gravă, pe care papalitatea o "tratează" prin compensaţii materialiste:

"Ordinul iezuit Oregon Province of the Society of Jesus din Statele Unite, a plătit, vineri, 25.03.2011, 166 de milioane de dolari, celor peste 500 de victime, ale abuzurilor sexuale săvârşite de preoţi catolici, în şcoli.

Despăgubirile au dus la falimentul Ordinului. Numeroşi preoţi catolici, din cadrul Ordinului Iezuit, sunt acuzaţi că, în perioada 1940 – 1990, ar fi abuzat copii amerindieni, în statele americane Alaska, Idaho, Montana, Oregon şi Washington. În cadrul aceleiaşi acţiuni, victimelor le vor fi prezentate scuze în mod public. Însă, avocatul Blaine Tamaki, a declarat că, nici o cantitate de bani, nu poate aduce înapoi o copilărie pierdută, o cultură distrusă ori o credinţă făcută ţăndări. Cea mai mare sumă, care a ajuns la victimele sexuale ale preoţilor catolici pedofili din Statele Unite, este de 660 de milioane de dolari, plătită de Dioceza Los Angeles.

Ea este urmată de Dioceza San Diego, care a despăgubit, 144 de victime, cu 198 de milioane de dolari."

Sau, revenind la Iisus, am putea, noi înşine, argumenta, în spiritul doct al lui Hesemann, că, după ce la numai 12 ani dovedise o dezvoltare spirituală şi cunoştinţe religioase mult deasupra celor mai şcoliţi teologi ai vremii, renunţă la tot, vreme de 18 ani învaţă tâmplăria, iar la 30 de ani îl atinge iarăşi amocul religios, apucându-se de propovăduit şi, mai nou, de adunat discipoli, având ca prin minune cunoştinţe şi puteri inimaginabile, dobândite prin meditaţia practicată sârguincios, în timpul rindeluitului.

Dap... totul e foarte logic şi simplu !

Că Iisus ar fi dus o viaţă "normală", mi se pare foarte puţin probabil, dacă ţinem cont de faptul că, în toată perioada vieţii Sale, acoperită de scrierile biblice, tot ceea ce a făcut Iisus, poate fi categorisit oricum, numai "normal" nu.

Nu contează unde a fost Iisus, în acea perioadă, mai susţin bigoţii, dacă vom continua să fim catâri, insistând pe acest subiect delicat.

Ce s-ar putea schimba ?

Absolut totul !

Şi de aceea nici nu se permite publicarea documentelor religioase, legate de acea perioadă din viaţa lui.

Faptul că nu există nici referinţe istorice nu înseamnă absolut nimic.

Autoritatea laică şi Biserica, sunt doar două faţete ale Puterii, pe care am fost "educaţi" să le vedem ca separate şi chiar antagoniste uneori, fapt pe care l-am mai susţinut şi cu alte ocazii.

Nu au fost niciodată, astfel şi dacă în sfera religioasă s-a luat decizia cenzurării unor aspecte ale vieţii lui Iisus, care-l apropiau de uman (căsătoria cu Maria Magdalena, contactul cu liderii spirituali budişti ş.a.m.d.), pentru a-L zugrăvi ca pe o fiinţă eterică sau poate un mit, un ideal aproape imposibil de atins, atunci mi se pare foarte logic ca cenzura să se fi extins şi asupra scrierilor laice, din care au fost excluse pasajele ce ar fi putut certifica prezenţa Lui în spaţiul antic, ebraic sau indian sau de aiurea.

Explicaţii s-ar putea găsi, fireşte, în arhiva Vaticanului sau a altor instituţii religioase, acum ceva ani având privilegiul de a viziona un documentar Discovery, care confirma, pentru prima dată, existenţa unor scrieri cu caractere aproape runice, tăbliţele de lemn din Insula Paştelui (fapt negat cu îndărătnicie de istoria oficială), misionarii având şi misiunea de a distruge sau confisca documentele oricărei civilizaţii întâlnite şi de a le expedia la Vatican.

Au existat şi alte filme documentare, precum cel al National Geographic, "Mysteries of the Bible - The Lost Years of Jesus" ş.a., ce au lansat şi alte ipoteze, cum ar fi călătoria în Britania, însoţindu-l pe Iosif din Arimateea, care este posibil să-i fi fost unchi şi care avea interese comerciale în zonă sau, ulterior răstignirii, fuga în Franţa, fondând dinastia merovingienilor, linia Sa de sânge, protejată în timp de un ordin secret, Prieure de Sion.

Motivele pentru care biserica ar respinge relaţia Iisus - religii orientale ţin în majoritate de aspectele puterii materiale ale ierarhiei religioase creştine, propaganda făcută în ultima vreme ecumenismului şi stingerii efectelor Marii Schisme de la 1054, agravate de cea de-a patra cruciadă (1202-1204), vizând o soluţie numai în cadrul creştinismului, intoleranţa de milenii manifestată de preoţii creştini faţă de alte religii oficiale, contrar învăţăturilor lui Iisus, nepermiţând nici astăzi avansarea ideii de comuniune spirituală completă, deşi, cum spun budiştii, "toţi urcăm acelaşi munte, dar o facem pe cărări diferite", fiindcă, pe de altă parte, un asemenea pas nu poate fi justificat în contextul secolelor de colonialism religios şi al atacurilor sângeroase la adresa tuturor celorlalte religii.

Revenind la film, India ca loc de studiu, în era noastră, pentru Iisus, pare o variantă foarte logică, fiindcă este cea mai apropiată zonă de Palestina în care s-au păstrat învăţături religioase tradiţionale, dată fiind decăderea civilizaţiei egiptene, între învăţăturile Noului Testament şi spiritualitatea indiană existând similitudini frapante, incontestabile, iar enigmei "celor trei magi de la Răsărit" îi găsesc o rezolvare mult mai logică în spaţiul indian, decât în cel persan, amintit de Hesemann, care mi se pare o diversiune.

Textele din evangheliile apocrife sună foarte diferit de variantele lor "oficializate", apropiindu-se mult mai mult de învăţăturile budiste sau hinduiste, decât de limbajul închistat bisericesc creştin, complet lipsit de logică, în majoritatea cazurilor.

În aceeaşi ordine de idei, actualii lideri religioşi indieni nu ar avea nici un interes în susţinerea unei astfel de ipoteze, fiindcă, spre deosebire de rapacea Biserică Catolică, hinduismul şi budismul nu şi-au propus niciodată hegemonia religioasă mondială.

În privinţa "anilor pierduţi" ai lui Iisus, ca un ultim argument, vă invit să reflectaţi asupra Evangheliei după Marcu, 6: 1-4:

"1. Şi a ieşit de acolo şi a venit în patria Sa, iar ucenicii Lui au mers după El.

2. Şi, fiind sâmbătă, a început să înveţe în sinagogă. Şi mulţi, auzindu-L, erau uimiţi şi ziceau: De unde are El acestea ? Şi ce este înţelepciunea care I s-a dat Lui ? Şi cum se fac minuni ca acestea, prin mâinile Lui ?

3. Au nu este Acesta teslarul, fiul Mariei şi fratele lui Iacov şi al lui Iosi şi al lui Iuda şi al lui Simon ? Şi nu sînt, oare, surorile Lui aici la noi ? Şi se sminteau întru El.

4. Şi le zicea Iisus: Nu este prooroc dispreţuit, decît în patria sa şi între rudele sale şi în casa sa.",

de unde reiese foarte clar că Iisus călătorise în alte ţări, de unde venise cu noi cunoştinţe, uimitoare pentru contemporani şi unde fusese tratat cu onoare, ca proroc, spre deosebire de ţara sa, unde se bucura de consideraţie doar printre discipoli.

Presupunând că am accepta, în cele din urmă, ipoteza studiilor indiene ale lui Iisus Hristos, atunci, dacă ar fi supravieţuit răstignirii, fiindcă există multe indicii în acest sens, este din nou foarte logic, ca un Iisus hăituit, considerat persoană indezirabilă atât de semenii săi şi de autorităţile religioase israelite, cât şi de oficialităţile imperiale romane, să fi luat calea exilului, întorcându-se, după cele 40 de zile petrecute alături de discipoli, în ţara în care se bucurase de preţuire şi în care îl va urma cel mai sceptic dintre apostoli, Toma.

În privinţa supravieţuirii, în urma procesului crucificării, voi aminti doar câteva argumente:

1. Istoricul evreu Flavius Josephus, în Vita, IV, 75, menţionează că, în vremea lui Titus Caesar, fiind trimis de împărat, împreună cu 1.000 de călăreţi, într-un oraş numit Thecoa, pentru a verifica condiţiile de stabilire a unei tabere militare, într-o vreme de tulburări interne probabil, recunoaşte trei foşti tovarăşi printre cei crucificaţi în acea zonă. Cuprins de durere, intervine pe lângă împărat şi obţine graţierea lor, doi decedând, dar al treilea revenindu-şi, în urma îngrijirilor medicale primite. Deşi foarte dureroasă, procedura barbară a răstignirii se pare că nu producea, obligatoriu, decesul celui pedepsit, aşa că este posibil ca şi Iisus să fi supravieţuit unei proceduri ce a durat doar aproximativ nouă ore, în cazul său.

2. În Evanghelia după Ioan 19:28-30, Iisus spune că îi este sete şi, paradoxal, dintr-un vas plin cu oţet i se duce la gură un burete înmuiat în acel lichid, Iisus rostind "Săvârşitu-s-a" şi părând apoi a muri. Deci în locul apei solicitate, primeşte un burete înmuiat într-un lichid volatil, cu miros înţepător ca al oţetului, caracteristic agenţilor anestezici inhalatori halogenaţi, folosiţi astăzi în tehnicile de anestezie generală. Nu este deloc exclus ca "îşi dă duhul", să fi însemnat, de fapt, inducerea unui somn anestezic.

3. Moartea sa aparentă, îl scuteşte de o procedură foarte brutală, care consta în zdrobirea tibiilor cu ciocanul. Există multe relatări istorice antice, care susţin că moartea celor condamnaţi la răstignire nu survenea din cauza hemoragiei sau durerilor, ci din cauza asfixiei consecutive zdrobirii tibiilor, deoarece condamnatul nu-şi mai putea susţine propria greutate. Moartea aparentă duce totodată la încetarea procedurii, Iisus fiind coborât de pe cruce, nu înainte ca un soldat roman să-l împungă în coaste cu o suliţă, hemoragia provocată indicând clar funcţionarea pompei cardiace (Ioan 19:32-36).

4. În aceeaşi seară de vineri, Iosif din Arimateea îi solicită lui Pilat din Pont trupul lui Iisus. Pilat, care trebuie să fi fost foarte obişnuit cu acest gen de pedeapsă, se arată, el însuşi, mirat că Iisus a murit atât de repede (Marcu 15:43-46).

5. Imediat după coborârea de pe cruce, Iosif din Arimateea şi Nicodemus execută o procedură cel puţin stranie, ce nu avea nimic de-a face cu ritualurile de înmormântare, tratând parcă trupul lui Iisus cu aloe şi mir, cunoscute pentru virtuţile lor tămăduitoare.

Şi mă opresc aici, lăsându-vă plăcerea, celor curioşi desigur, de a găsi şi alte izvoare istorice şi argumente în sprijinul unei asemenea ipoteze "eretice".

Întreaga dispută, privind călătoriile indiene ale lui Iisus, s-ar termina abrupt dacă Dalai Lama sau papa ar permite publicarea tuturor documentelor aflate în posesie, după ce ar fi certificate de martori neutri, de încredere, fireşte.

Naivă idee, nu-i aşa ?

Veţi descoperi că Dalai Lama procedează exact ca şi papa, eliberând declaraţii de presă, fără a-şi manifesta intenţia de a infirma, prin documentele ce pot fi consultate doar la ordinul său, afirmaţiile făcute de cei doi călători ruşi ai secolului trecut, Nicholas Notovitch şi Nicholas Roerich.

Nu am avut niciodată încredere în Dalai Lama, fiindcă l-am simţit mereu plutind între două ape, numai în zona compromisurilor "corecte politic", neluând niciodată o poziţie tranşantă, blocând astfel accesul la informaţii cruciale, dar este ceva scuzabil la o personalitate în exil, mai mult lider politic decât religios.

Cu toate acestea, declaraţia finală din documentar conţine o afirmaţie cam radicală pentru el, legată de "imensele beneficii obţinute, în ţările occidentale, de unii oameni, de pe urma creştinismului sau al iudaismului".

Toată viaţa mea am fost învăţat, la modul idilic, că adevărul este un lucru puternic, care iese mereu la suprafaţă, care învinge într-un final şi, totuşi, cred că nu am întâlnit, toată viaţa, ceva care să fi eşuat atât de plenar ca adevărul, fiindcă nimic nu este mai iritant, mai incomod, mai nediplomat, mai "incorect politic", decât rostirea frustă a adevărului, atât de clar multora şi atât de rar pronunţat cu voce tare.


"Despre acest film, unii ar putea gândi, că are potenţialul de a revoluţiona creştinismul, în virtutea umanizării lui Iisus. Răpindu-I statutul de zeu, conferit Lui prin grija lui Constantin cel Mare şi ilustrându-L ca pe un genial şi curajos dascăl spiritual, care a reuşit să reunifice trei mari religii mondiale, înlătură superstiţia şi ritualurile din creştinism, lăsând totuşi, lumii, un magnific mesaj al speranţei şi renaşterii."

Len Kasten,
Atlantis Rising Magazine
VEZI FILMUL TRADUS , AICI -:
Iisus in India - Mit sau adevar? (Documentar,2008)

Vezi mai multe video din cultura

COMENTARII FACEBOOK

CELE MAI IMPORTANTE POSĂRI PENTRU NOI

UNIVERSUL CONECTAT - ce-ar fi dacă Nassim Haramein ar avea dreptate? (15.12.2016)

THE  CONNECTED UNIVERSE (2016) „Unui fractal infinit, aflat în rotaţie, cum îi defineşti centrul ? Orice punct este centrul său...

APEL

CREZI CĂ ACEST BLOG TE AJUTĂ PE TINE ŞI/SAU LUMEA ÎN CARE TRĂIEŞTI?
Daca da, sprijina munca celor care aduc aceste informatii la lumina, printr-o DONAŢIE. Este cea mai concreta recunostinta! CLICK AICI pentru a DONA prin PAYPAL sau DONAŢI ANONIM prin BITCOIN la adresa
1AgtwQF2ETidVoP9tqFnpqFMwz86FUejug. Altă formă de plată găsiţi AICI.

DE AJUTOR

Dacă ești pentru prima dată pe acest blog, îți urăm bun venit! Poți căuta orice subiect care te interesează cercetând CUPRINSUL din meniul de pe stânga (odată ajunşi în cuprins apăsaţi CTRL + F + cuvânt cheie pentru găsire rapidă), dar şi ARHIVA şi CATEGORIILE de pe coloana din dreapta și nu în ultimul rând caseta "CĂUTAŢI PE BLOG" de pe coloana din dreapta (sus). Sunt peste 1300 de articole publicate în clipa asta, majoritatea însoţite de filme şi clipuri traduse sau emisiuni tv, deci ai ce răsfoi şi crede-ne se merită efortul. Poți de asemenea primi direct pe email articolele care apar dacă te abonezi cu adresa de mail în căsuţa de ABONARE din dreapta, de sub VIZITE (pentru abonare primeşti gratuit toată colecţia Corrado Malanga - cărţi, articole, filme traduse, de pe blogul nostru). De asemenea ne poţi urmări activitatea pe FaceBook, dând LIKE (APRECIEZ) în zona centrală de sus. Mulţumim pentru vizită şi te mai așteptăm pe aici!

Pentru cei care au nelamuriri in ceea ce priveste prezenta reclamelor pe blogul nostru, le recomandam sa citeasca articolul DESPRE RECLAME.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...